Loading Događaji
  • This događaj has passed.

Brdska utrka NP Una 2019.

NP Una, 22.09.2019, 10:00 - 13:00


Organizator i glavni pokrovitelj: JP Nacionalni park „UNA“ d.o.o. Bihać
Službena stranica organizatora: www.nationalpark-una.ba
Partner i suorganizator: Sportsko društvo “Ultra“ Bihać
Direktor utrke: Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una
Koordinatori takmičenja: Rasim Junuzović Aći (SD „Ultra“), +387 61 192 466, sdultrabih@gmail.com Haris Hadžihajdarević (NP Una), +387 62 944 596, jp.np.una@gmail.com

„2. Brdska utrka Nacionalni park Una“
„2nd Una National Park Trail Run“

Opće informacije:
„Brdska utrka Nacionalni park Una“ je sportsko-rekreativni događaj koji Nacionalni Park Una organizira od 2018. godine uz već postojeće sportske događaje i manifestacije koji se održavaju od početka uspostave ovog zaštićenog područja. Suorganizator takmičenja je Sportsko društvo “Ultra“ iz Bihaća koje daje stručnu i tehničku podršku u organizaciji kao i podršku u promociji događaja.
Kružna trasa brdske utrke se proteže kroz sjevernu zonu Nacionalnog parka u dužini od 15 km. Uvećanje elevacije 400m.
Organizator zadržava pravo da izvrši manje izmjene u trasi i dužini staze kako bi stazu takmičarima načinili što atraktivnijom.

Mjesto održavanja: Nacionalni Park Una.
Start i cilj: Štrbački buk na rijeci Uni (38 km od Bihaća).
Datum održavanja: 22.09.2019. godine (nedjelja).
Start utrke: 10:00 sati
Lokalitet gdje se nalazi startna i ciljna pozicija i parking za vozila učesnika možete pogledati na slijedećem linku.

Trasa utrke i profil staze:
Utrka se trči kružno u smjeru kazaljke na satu od najvišeg vodopada u Nacionalnom parku Una i na rijeci Uni Štrbačkog buka (start, 305 m/nm), šumskim putevima i stazama kroz pretežno šumski krajobraz.
Dionica je dugačka 15 km.

Mjerenje vremena i rezultati:
Mjerenje vremena će se vršiti elektronskim čipom, a startni broj se isključivo stavlja na prsa takmičara i mora biti vidljiv tokom cijele utrke. Vremenski limit utrke iznosi 3 sata.
Neslužbeni rezultati utrke bit će objavljeni neposredno po završetku utrke na cilju, kao i na službenoj stranici organizatora. Pravo na žalbu traje tri sata po objavi neslužbenih rezultata. Nakon isteka prava žalbe, rezultati postaju službeni.

Napomene:
– Takmičari nastupaju na vlastitu odgovornost, bez mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora.
– Takmičar prijavom potvrđuje svoju zdravstvenu sposobnost za ovakvo tamičenje.
– Takmičari daju suglasnost da organizator može koristititi filmski i fotogafski materijal snimljen za vrijeme takmičenja u promotivne svrhe.
– Takmičari su dužni strogo se pridržavati službenih oznaka na stazi koje usmjeravaju takmičare, a čine ih smjerokazi, oznake na drveću i plastične trake na slabije vidljivim skretanjima. Zbog pravila utrke, lične sigurnosti i sigurnosti ostalih takmičara, strogo je zabranjeno korištenje prečica i staza koje nisu označene.
– Svako odstupanje od službeno označene staze za sobom povlači diskvalifikaciju takmičara što će se konrolirati na određenim tačkama duž staze.

Medicinska zaštita:
Organizator će tokom utrke osigurati medicinsku zaštitu odnosno vozilo hitne pomoći sa medicinskim osobljem.

Okrepne stanice, prehrana i zbrinjavanje otpada:
Okrepa je osigurana na startu, kao i dvije okrepne stanice duž staze. U ciljnom prostoru će pored toplog obroka biti osigurana i dodatna okrepa. Svi trkači sa vidljivo istaknutim i važećim startnim brojevima imaju pristup okrepnim stanicama.
Voda na okrepnoj stanici će biti dostupna samo u originalnoj tvorničkoj ambalaži. Vodu za piće će biti moguće natočiti i na startnoj poziciji u vlastitu bocu.
Smeće koje nastaje nakon konzumacije jela i pića, učesnici su dužni odložiti u posude predviđene za tu namjenu i postavljene su u krugu okrepne stanice, a isto tako će i duž staze će biti postavljeno nekoliko posuda za odlaganje otpada.

Nagradni fond Ukupni poredak:

Muški:
1. mesto, novčana nagrada u iznosu od 500,00 KM, pehar i diploma
2. mesto, novčana nagrada u iznosu od 350,00 KM, pehar i diploma
3. mesto, novčana nagrada u iznosu od 200,00 KM, pehar i diploma
Žene:
1. mesto, novčana nagrada u iznosu od 500,00 KM, pehar i diploma
2. mesto, novčana nagrada u iznosu od 350,00 KM, pehar i diploma
3. mesto, novčana nagrada u iznosu od 200,00 KM, pehar i diploma

Domaći trkači:

Muški:
1. mesto, novčana nagrada u iznosu od 300,00 KM, pehar i diploma
2. mesto, novčana nagrada u iznosu od 200,00 KM, pehar i diploma
3. mesto, novčana nagrada u iznosu od 100,00 KM, pehar i diploma
4. mesto, novčana nagrada u iznosu od 50,00 KM i diploma
5. mesto, novčana nagrada u iznosu od 50,00 KM i diploma
Žene:
1. mesto, novčana nagrada u iznosu od 300,00 KM, pehar i diploma
2. mesto, novčana nagrada u iznosu od 200,00 KM, pehar i diploma
3. mesto, novčana nagrada u iznosu od 100,00 KM, pehar i diploma
4. mesto, novčana nagrada u iznosu od 50,00 KM i diploma
5. mesto, novčana nagrada u iznosu od 50,00 KM i diploma

Trkači starosne dobi 55+ (samo ukupni poredak):

Muški:
1. mesto, novčana nagrada u iznosu od 150,00 KM i diploma
2. mesto, novčana nagrada u iznosu od 100,00 KM diploma
3. mesto, novčana nagrada u iznosu od 50,00 KM i diploma
Žene:
1. mesto, novčana nagrada u iznosu od 150,00 KM i diploma
2. mesto, novčana nagrada u iznosu od 100,00 KM diploma
3. mesto, novčana nagrada u iznosu od 50,00 KM i diploma

Takmičari starosne dobi 55+ su u obavezi prilikom registracije navesti da spadaju u kategoriju 55+, te prilikom podizanja startnih paketa organizatoru predočiti dokument sa fotografijom (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) kojim dokazuju da su stariji od 55 godina (rođeni 22.09.1964. godine i stariji).

Startnina:
Cijena startnine je 30 KM/16 Eura za uplate do 31.07. Cijena startnine od 01.08. je 40 KM/21 Euro
Za grupne prijave od 10 i više trkača odobravamo popust od 20%.

Plaćanje startnine Za uplate iz BiH:

Žiro račun: 1610000178320058
Primalac: Sportsko društvo “Ultra“ Bihać
Svrha uplate: Startnina/Kotizacija za utku „2. Brdska utrka Nacionalni park Una“
Za uplate iz inozemstva:
Payment instructions
PAYMENT SHOULD BE EFFECTED AS FOLLOWS:
BENEFICIARY BANK: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA SWIFT CODE : RZBABA2S
ADDRESS: ZMAJA OD BOSNE BB SARAJEVO BIH DETAILS OF BENEFICIARY
IBAN CODE: BA391610000178320058
FULL BENEFICIARY NAME: SD ULTRA
FULL BENEFICIARY ADRESS: BEDEM 6
Prilikom uplate obavezno navesti ime i prezime, a za uplate iz inostranstva obratiti pažnju da trošak transfera ide na teret uplatioca.

Startnina uključuje i startni paket sadrži:
– Startni broj sa imenom (za uplate do 31.08.)
– Elektronsko mjerenje vremena uz korištenje čipova
– Ručak poslije utrke
– Okrepa tokom utrke
– Dry-fit majica s logom NP Una i maskote takmičenja
– Finišerska medalja
– Diploma (diplomu u elektronskoj formi trkači mogu skinuti iz tabele sa rezultatima)
– Ulaznica za NP Una – posjetilačka zona Štrbački buk – Lohovo
– Ulaznica za pratnju za NP Una – posjetilačka zona Štrbački buk – Lohovo uz prethodnu najavu organizatoru utrke
– Promo materijal Nacionalnog parka Una i sponzora

Preuzimanje startnih paketa i registracija:
Preuzimanje startnih brojeva i paketa će se vršiti dan prije utrke 21.09.2019. god. u Gradskoj galeriji Bihać u centru grada, ulica Bosanska br. 15 u periodu od 10:00 do 20:00 h.
Na dan utrke startni paketi se preuzimaju na startnoj poziciji Štrbački buk na registracijskom pultu organizatora do 9:30 h.

Krajnji datum za online prijave: 08.09.2019. god. (nedjelja)
Nakon ovog datuma prijave su moguće samo putem e-maila ili na telefon organizatora. Organizator ne garantuje da ćete u tom slučaju dobiti službenu majicu utrke. Stoga vas ohrabrujemo da se prijavite online, do predviđenog roka.

Odustajanje i povrat novca:
– Takmičari koji pošalju prijavu, a ne uplate startninu do krajnjeg roka smatraju se kao odustali.
– Takmičari koji odustanu do 08.09.2019., dobiće povrat pola startnine umanjenu za bankarske troškove.
– Takmičari koji odustanu nakon 08.09.2019. neće moći dobiti povrat startnine, ali mogu preuzeti svoj startni paket.

JP Nacionalni park „Una“

Tel: +387 61 192466
E-mail: sdultrabih@gmail.com
www.nationalpark-una.ba